Τμήματα

Tμήμα 1
(5 – 7 ετών)
Δημιουργούμε ένα ασφαλές, συνεκτικό και φιλόξενο περιβάλλον.
Τμήμα 2
(8 – 10 ετών)
Παιχνίδι και γνώση υπό την καθοδήγηση των δασκάλων.
Τμήμα 3
(10 – 12 ετών)
Εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για εμάς;