Αρχιτεκτονική

Στο εργαστήριο αρχιτεκτονικής οι μαθητές εξερευνούν το χώρο μέσα από χειροπιαστές τρισδιάστατες κατασκευές.

 

Αξιοποιούν ελεύθερα τη φαντασία τους και εξοικειώνονται με το σχεδιασμό, τη γεωμετρία, τις κλίμακες, τα υλικά, το φως, την κίνηση, τo κτισμένο και άκτιστο περιβάλλον γύρω τους. Ταυτόχρονα, βελτιώνουν την παρατηρητικότητά τους και την αίσθηση προσανατολισμού.

Μαθαίνουν να πειραματίζονται, να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τη συλλογική ευφυΐα για να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που τους προκύπτουν, όταν επεξεργάζονται δεδομένα και διερευνούν εναλλακτικές λύσεις ομαδικά.