Μουσικοκινητική

Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Έρχονται σε επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός , µελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός) µε πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

 

Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και µε το δικό του τρόπονα βλέπει, να ακούει και να προσλαμβάνει τις διάφορες έννοιες.
Η μουσικοκινητική αγωγή επιστρατεύει το σώμα (µε την κίνηση και µε την όξυνση των αισθήσεων), το πνεύμα (μεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη μουσική, το λόγο, το χώρο, το χρόνο) και την ψυχή.

Η ολόπλευρη σωματική ανάπτυξη, η αυτοπειθαρχία, η συνειδητοποίηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού, στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση των παιδιών.
Ο συνδυασμός της μουσικής, του λόγου και της κίνησης προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά.
Ταυτόχρονα, αναπτύσσουν το αίσθημα συνεργασίας και τη δημιουργικότητά τους, κοινωνικοποιούνται και ευαισθητοποιούνται απέναντι στις τέχνες.

Ο ρυθμός λειτουργεί ως βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη μουσική, την κίνηση και το λόγο.
Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των µεγάλων µυών του σώµατός τους και θέτουν τα θεµέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή τους.
Η δημιουργική κίνηση επιτρέπει στα παιδιά να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα, να επιλύσουν ρυθμικά προβλήματα και να εξερευνήσουν τις σωματικές και νοητικές δυνατότητές τους μέσω του αυτοσχεδιασμού.

Μέσα από τη συνεργασία, την παρακολούθηση, τη μίμηση και τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, τα παιδιά αποκτούν κινητικές δεξιότητες, καλλιεργούν την αντιληπτική τους ικανότητα και βελτιώνουν τη μνήμη τους.

 

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη. Θα προτιμούσαν να παίζουν και εάν έχετε τα ενδιαφέροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε να μαθαίνουν ενώ παίζουν.» – Carl Orff

Τα μαθήματα της μουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:

  • στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου
  • στη γνώση του σώματος
  • στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας
  • στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της μουσικής μνήμης

Πολύ σημαντικές είναι και οι κοινωνικές δεξιότητες που κατακτά το παιδί μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής. Μέσα από την ομάδα, η μουσική γίνεται μια ακόμη ευκαιρία για συμμετοχή, συνεργασία, ανάληψη ευθυνών, αυτοπειθαρχία και παρότρυνση. Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από κινητικά παιχνίδια στην ομάδα και σε ζευγάρια με το γονιό, τη μίμηση, τον αυτοσχεδιασμό, τις ασκήσεις ακοής, την παρατήρηση και τη μεταφορά της κινητικής δράσης στα όργανα.