Παραδοσιακοί χοροί

Στόχος μας είναι να εξοικειωθεί το παιδί με τα παραδοσιακά ακούσματα του τόπου μας, να μάθει να χορεύει και να αγαπάει την παράδοση.