Πληροφορική

Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες είναι ένα εργαλείο , ένα μέσο, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε πολλές πτυχές της ζωής τους.

 

Η Πληροφορική θα πρέπει να έχει την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται συνετά και με γνώση.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση παιδιών στους σύγχρονους τομείς της πληροφορικής.

Στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι εξής:

  • Γνωριμία με τον υπολογιστή και τα μέρη του.

Στόχος είναι τα παιδιά που δεν είναι εξοικειωμένα να μάθουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα Η/Υ καθώς και βασικές γνώσεις στον τρόπο με τον οποίο έχει φτιαχτεί.

Επίσης για τους μικρούς μαθητές στόχος είναι να μάθουν να πιάνουν το ποντίκι, να τοποθετούν τα χέρια τους στο πληκτρολόγιο και να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον Η/Υ

  • Χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών.

Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την ύλη του σχολικού τους προγράμματος και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε νέους τομείς όπως ο προγραμματισμός.

  • Κανόνες χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου.

Οι μαθητές μας θα εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ενώ ταυτόχρονα θα μαθαίνουν όλα τα οφέλη που προσφέρουν καθώς και τους κινδύνους που κρύβουν , αλλά και τρόπους για να τους αποφύγουν.