Σκάκι

Το σκάκι παρέχει  μοναδικά οφέλη στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού.

 

Όπως είναι αποδεδειγμένο ερευνητικά, το σκάκι βελτιώνει τη σχολική επίδοση σε ποσοστό 55%, την επιδεξιότητα σε ποσοστό 62% ενώ έχει αποδειχθεί πως οι σκακιστές προσπαθούν για την επίλυση έργων σε ποσοστό 59% περισσότερο σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Παράλληλα, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την βελτίωση του αυτοελέγχου και της συγκέντρωσης. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε το μοναδικό όφελος του σκακιού στην:  α) ανάπτυξη του εγκεφάλου και β) στην εξάσκηση της χρήσης και των δύο ημισφαιρίων.