Κανάκη Βασιλική

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης με επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή-Μελέτη.

2-Βασω Κανάκη